WATER

Aanleg en renovatie van drinkwaterleidingen

De aanleg en renovatie van drinkwaterleidingen is werk voor professionals. Dat heeft niet alleen met de vereiste technische kennis te maken, maar vooral met hygiëne- en veiligheidsaspecten. De kwaliteit van het drinkwater is direct van invloed op de volksgezondheid. De kwaliteit moet daarom geborgd zijn. Ook na de aanleg of renovatie.

TM Techniek heeft samen met infrabedrijven al vele kilometers transport- en hoofdleidingen aangelegd en gerenoveerd. De ene keer gaat het om de drinkwatervoorziening van een nieuwbouwwijk, de andere keer om de vervanging van leidingen in stadswijken. Onder leiding van een Eerste Monteur Water werken onze teams aan het waternet. Alle medewerkers, ook de machinisten en grondwerkers, hebben de cursus ‘hygiënisch werken in de waterdistributie’ gevolgd. Ze kennen de geldende normen en procedures.
Natuurlijk kan het bewoners van bestaande wijken niet ontgaan dat er aan de waterleiding wordt gewerkt. De straat ligt open en de watervoorziening kan onderbroken worden. Wij

  • beperken de overlast. Door een slimme planning van de werkzaamheden verkorten we de doorlooptijd.

  • communiceren met de bewoners. We zorgen dat de omwonenden weten waar zij aan toe zijn en wanneer er eventueel geen drinkwater beschikbaar is. Dat geeft begrip voor eventuele overlast.

Meer weten?

Wist u dat..

TM Techniek is opgericht in mei 2005 door Bert ter Maaten.

Bij TM Techniek momenteel 45 medewerkers in dienst zijn.

TM Techniek verschillende opleidingen verzorgt voor de infra, zie opleidingen.